Velkommen til søknadsportal for barnehage og SFO

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
Er du folkeregistrert i Hammerfest kommune er det viktig at du logger deg inn via ID-porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Hammerfest kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.

For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass eller Søk SFO-plass i menyen over.

Tilbud om barnehageplass, skoleplass og SFO-plass sendes via digipost eller altinn.

Endre søknad
For å endre en søknad må du logge på via ID-porten.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du logge på via ID-porten.