Velkommen til søknadsportal for barnehage og SFO


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke å logge inn for å registrere en søknad. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Endre søknad
For å endre en søknad må du logge på via ID-porten.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du logge på via ID-porten.